.

NGO CONG TE

Mã số 0000646

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1972

   Giới tính Nam

   Kinh nghiệm làm việc

CĐSP Toán Đà Nẵng, ĐHSP toán quảng nam. KTV tin học qn

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: 0000

Chuyên ngành:

Học vị: 000

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: No

Lớp dạy:

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Quảng Nam: TP Tam Kỳ