.

PHUNG BAO NGHI

Mã số 0000626

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1998

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

Tốt nghiệp trung học phổ thông loại Giỏi, đang học Ngôn ngữ anh tại trường đại học Cần Thơ. Năm lớp 11 đến nay đã dạy tiếng anh lớp 4 lớp 5 cho các bé tiểu học. Năm lớp 12 đã dạy tiếng anh chuyển cấp cho bé lớp 9 để bé đậu vào trường mong muốn.

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Ngôn ngữ

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: No

Lớp dạy:

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Cần Thơ: Ninh Kiều