.

BUI THI THOM

Mã số 0000609

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1988

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

Tốt nghiệp đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh lọai khá

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: 0000

Chuyên ngành:

Học vị: 000

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: No

Lớp dạy:

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Kiên Giang: Rạch Giá

Quảng cáo của nhà tài trợ