.

CHU THI THUONG

Mã số 0000466

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1985

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

Giáo viên dạy giỏi các cấp, nhiều năm liền có học sinh giỏi các cấp

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: 0000

Chuyên ngành:

Học vị: 000

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: No

Lớp dạy:

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Cao Bằng: Hòa An

Quảng cáo của nhà tài trợ