.

BUI QUANG TU

Mã số 0000252

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên và - Dạy kèm trực tuyến

   Năm sinh 1984

   Giới tính Nam

   Kinh nghiệm làm việc

Hiện đang giảng dạy tại trường Cao Đẳng Tây Ninh

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Sư phạm Toán học

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư