.

TRAN THI VY

Mã số 0000215

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1994

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

- Tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành sư phạm hóa học trường Đại học sư phạm Hà Nội. - Bắt đầu gia sư từ năm 2 đại học trên Hà Nội với các môn toán, lý, hóa cấp 2, dạy chuyên Hóa cấp 3.

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Sư phạm Hóa Học

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Hóa học

Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12

Môn dạy 2: Hóa học

Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Nam Định: TP Nam Định

Quảng cáo của nhà tài trợ