.

THAI NGOC THANH

Mã số 0000117

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1986

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

với kinh nghiệm 2 năm làm giàng viên đại học, gần 7 năm làm gia sư các lớp cấp 2, 3 và luyện thi đại học, luôn gần gũi, chia sẻ cùng học trò, cùng dạy và thảo luận, làm các em học ngày càng tiến bộ hơn.

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực:

Chuyên ngành: Ngành khác

Học vị: Thạc sĩ

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Vĩnh Long: TP Vĩnh Long