.

NGUYEN THI PHUOC HOAI

Mã số 0000109

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên

Chuyên ngành: Hóa học

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Hóa học

Lớp dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12

    KHU VỰC DẠY

Khu vực An Giang: Long Xuyên