.

TO ANH HOANG NAM

Mã số 0000101

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1990

   Giới tính Nam

   Kinh nghiệm làm việc

Tôi học đại học sư phạm Toán ở trường Đại học An Giang (2008-2012) và vừa tốt nghiệp Thạc Sỹ chuyên ngành Lý luận và phươn pháp giảng dạy bộ môn Toán ở trường Đại học Cần Thơ.

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Sư phạm Toán học

Học vị: Thạc sĩ

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Toán học

Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Đồng Tháp: Lấp Vò

Khu vực An Giang: Long Xuyên