.

NONG XUAN KHANH

Mã số 0000088

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1992

   Giới tính Nam

   Kinh nghiệm làm việc

Tốt nghiệp Đại học trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2015. trong thời gian sinh viên và sau khi tốt nghiệp tôi đi dạy thêm tại nhà.

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Sư phạm Toán học

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Lạng Sơn: Cao Lộc, TP Lạng Sơn