.

Hướng dẫn gia sư thanh toán lệ phí

Gia sư thanh toán lệ phí vui lòng chuyển khoản qua một trong các ngân hàng sau:

Chú ý khi thanh toán và xác nhận

Nội dung thanh toán: Tên người thanh toán + TTLP + Mã số lớp

Xác nhận thanh toán: Gửi chứng từ thanh toán về trung tâm qua email, zalo,..

Giáo dục Việt Nam

Thông tin tuyển sinh

Toán học việt nam