.

Hướng dẫn thanh toán học phí

Phụ huynh và học viên thanh toán học phí học gia sư vui lòng chuyển khoản qua một trong các ngân hàng sau:

Chú ý khi thanh toán và xác nhận

Nội dung thanh toán: Tên người thanh toán + Mã số lớp

Xác nhận thanh toán: Gửi chứng từ thanh toán về trung tâm qua email, zalo,..