Điều khoản gia sư

Gia sư cần tham khảo và chấp nhận các điều khoản sau trước khi đăng ký làm gia sư

Điều 7. Lệ phí và hoàn phí khi nhận lớp

A. Đối với hình thức dạy tại nhà và gia sư tự thu học phí:
1. Sau khi nhận được lớp dạy gia sư có nghĩa vụ nộp cho Công ty một khoản lệ phí và nộp một lần. Mức phí là 30% học phí (tiền lương) của tháng đầu tiên mà gia sư dạy cho học viên.
2. Gia sư có thể nhận lại một phần phí này cho mỗi lớp dạy nếu gặp trường hợp thời gian dạy kèm ít hơn một tháng (30 ngày hoặc tính theo số buổi dạy tương đương) mà học viên không học nữa vì bất kỳ nguyên nhân nào (trừ các trường hợp gia sư tự nghỉ hoặc dạy không đạt chất lượng do học viên yêu cầu như thỏa thuận ban đầu). Trong trường hợp này, Gia sư được hoàn lại toàn bộ hoặc một phần lệ phí cụ thể như sau:
2.1 Hoàn phí 100% nếu gia sư không nhận được học phí (do học viên không đóng học phí) của các buổi dạy. Gia sư chịu phí chuyển tiền qua ngân hàng.
2.2 Nếu gia sư có nhận được học phí của một số buổi dạy, gia sư sẽ được hoàn lại một phần lệ phí và mức hoàn lại được tính như sau: Công ty sẽ giữ lại 15% mức học phí mà gia sư nhận được (mức phí giữ lại không nhỏ hơn 50.000đ), phần còn lại sẽ hoàn cho gia sư.
3. Gia sư sẽ không nhận được hoàn phí nếu gặp trường hợp được nêu ở mục 2 điều 7 mà không thông báo cho Công ty hoặc thông báo sau 30 ngày kể từ ngày nhận lớp (được xem là thông báo trễ).
B. Đối với các lớp Công ty trả lương thì gia sư không phải nộp phí.

Giải thích thuật ngữ:
Công ty: Là Công ty TNHH Myteacher

Hệ thống gia sư các tỉnh thành